Xserwis.pl / Usługi / Wycena Eurotax

Wycena Eurotax do ubezpieczalni

Wycena wartości samochodu odbywa się przy pomocy systemu Eruotax w naszej firmie. System ten zajmuje się tworzeniem i uzupełnianiem baz danych o pojazdach znajdujących się na rynku. W ten sposób wycena auta opiera się o aktualny cennik podobnych pojazdów. Narzędziem wykorzystywanym do ustalania wartości pojazdu będzie tak zwany katalog wyceny samochodów.

Eurotax obejmuje większość dostępnych na rynku samochodów z ostatni 10 lat. Co najważniejsze tabela zawiera ceny rynkowe dotyczące konkretnego modelu w nadym stanie technicznym, ze standardowym wyposażeniem i średnim przebiegiem dla danego rocznika samochodu. Kalkulator Eurotax ustalający wartość pojazdu bierze pod uwagę tylko i wyłącznie samochody bezwypadkowe.

Wycena wartości pojazdu, a odszkodowanie w przypadku szkody całkowitej.

Pojęcie szkody całkowitej w ubezpieczeniu AC nie jest takie samo jak przy OC. Ubezpieczyciele podkreślają, że szkoda całkowita przy AC będzie miała miejsce nie wtedy, gdy koszt naprawy jest większy od wartości pojazdu, lecz wtedy, gdy koszt naprawy przekroczy określoną procentowo w warunkach polisy AC wartość samochodu stanowiącą próg ekonomicznej opłacalności naprawy uszkodzonego pojazdu. Zazwyczaj jest to próg od 60 do 80% wartości rynkowej pojazdu – najczęściej 70%.

Przykładowo, rynkowa cena samochodu to 50 000 zł, w umowie AC określono próg wartości odszkodowawczej na 70% – czyli 35 000, a naprawy wynikające z wypadku będą kosztowały 45 000 zł. W takiej sytuacji mamy do czynienia ze szkodą całkowitą, nawet jeśli auto technicznie nadaje się do naprawienia. Jeśli ubezpieczyciel stwierdzi szkodę całkowitą, otrzymasz odszkodowanie w wysokości różnicy między wartością rynkową samochodu w dniu szkody a wartością wraku, czyli pozostałości po zniszczonym samochodzie.